Stop de wooncrisis

Ons land zit in een wooncrisis. Nee, ze is nog niet compleet. En ja, het tij valt nog te keren. Maar dan is er nu actie nodig. Een paradigmashift, zoals experten zeggen. Maar wat blijkt? De Wetstraat wil de ernst van het probleem nog niet (altijd) inzien en de Dorpstraat weet niet wat gedaan. Help ons daarom een duidelijk signaal te stellen en onderteken mee de petitie. Want een kwalitatief dak boven ons hoofd, is een basisrecht dat alle aandacht verdient.

Deze oproep krijgt de steun van topexperten uit zowel de private vastgoedsector, als de sociale woningsector en de private huurmarkt. Over de oplossingen verschillen diezelfde experten soms van mening. Maar de analyse die ze maken, loopt opvallend gelijk: het woonbeleid in Vlaanderen, Brussel en Wallonië moet beter, gedurfder, minder ideologisch, én al zeker hoger op de agenda.

Onderteken mee de petitie 

Waarom deze crisis?

Een eigendom verwerven? Zonder spaarrekening of hulp van thuis is het almaar minder evident. Ook huurders op de private markt worden getroffen door steeds grotere betaalbaarheids- en kwaliteitsproblemen. En kandidaat-sociale huurders gaan gebukt onder ellenlange wachtlijsten. Waarom zitten we in een wooncrisis, vraagt u zich af? Enkele cijfers om de zaak scherp te stellen...

sinds 2020 is slechts 37% van de gezinnen met een
inkomen onder de armoedegrens eigenaar
t.o.v. 56% in 2003
Prijs van nieuwbouwwoning 41% gestegen tussen
2014 en 2022
meer dan 325.000 personen op wachtlijst sociale woning
10% van de huishoudens
heeft onvoldoende
middelen om te huren
minder dan 48.000 vergunningen in 2023 qua m² het laagste peil ooit
een huishouden kan gemiddeld slechts 105 m² vastgoed kopen
slechts 5,4% van alle woningen
is sociale huur
veruit het laagste cijfer van Europa
34% van de leeftijdscat.
25-29j. woont nog thuis
50 kandidaat-huurders
per private huurwoning
in 2023 werden er slechts 180.000 hypothecaire kredieten verstrekt 30% minder dan het jaar voordien

Open brief

We stevenen af op een ongeziene wooncrisis.” Die waarschuwing gaven meerdere experten uit zowel de private vastgoedsector, de sociale woningsector als de private huurmarkt in een opmerkelijk eensgezinde open brief, die we hier integraal publiceren. Dit initiatief, inclusief de petitie, werd onder meer gebaseerd op hun visie en ervaringen.

Petitie

Vindt u ook dat beleidsmakers nog te weinig aandacht hebben voor ons woonbeleid? Dat ze niet ver genoeg gaan qua oplossingen? Onderteken dan mee de petitie.

Zo geeft u mee het signaal dat er dringend nood is aan een paradigmashift om het recht op betaalbaar en kwalitatief wonen te blijven garanderen.

Laat dit geen petitie zijn tégen onze beleidsmakers. Integendeel, hiermee geven we een signaal dat ze wonen méér aandacht mogen geven. Dat we actie verwachten. Vanuit een andere insteek, vanuit een andere gedurfde visie. Eén die verder gaat dan de oude recepten en de zaken echt oplost.

483/2000